Over de wms box - WMSsystemen.nl

Over de WMS box

Waarom de box?

WMS projecten zijn complex. In iedere fase van het project is het lastig om te overzien waarover u moet beslissen, welke kennis u daarvoor nodig heeft en wie u daarbij kan helpen. Belangen van WMS leveranciers en adviseurs zijn per definitie anders dan die van u. Daarom moet u zelf kunnen begrijpen wat goede adviezen zijn en wat niet. Daarnaast moet u weten wat de keuze voor een WMS oplossing en de leverancier daarvan bepaalt. Bij al die keuzes, beslissingen en overwegingen helpt de WMS box u. U krijgt de handvatten om uw WMS project goed aan te pakken, weet wat belangrijk is, beschikt over de noodzakelijke kennis over WMS software, maakt kennis met oplossingen, kent de valkuilen en kunt voorkomen dat uw WMS project straks bij de 50% behoort die qua kosten, functionaliteit of planning ontsporen. De WMS box levert u altijd waardevolle kennis op, kost u niets, mag u vrijblijvend gebruiken en hielp inmiddels al vele duizenden CEO’s, directeuren, managers en andere IT (mee)beslissers bij hun WMS project. Twijfelt u of de WMS box u kan helpen, belt u dan het ICT informatiecentrum. Wij helpen u graag.

Waarom het ICT informatiecentrum?

Het ICT informatiecentrum is sinds 2001 de meest gebruikte informatiebron bij de selectie en implementatie van bedrijfssoftware. De complete informatie is daar uiteraard een belangrijke reden voor. Maar minstens zo belangrijk zijn onze volledige onafhankelijkheid en zelfstandigheid. Wij hebben daarom op geen enkele manier belang bij uw keuzes van oplossingen en wij zijn op geen enkele manier verbonden aan leveranciers (die zich steeds vaker zelf als ‘onafhankelijk’ kenniscentrum presenteren voor het verwerven van hun opdrachten). Wij richten ons volledig op het beschikbaar stellen van kennis en informatie om uw IT projecten goed mee uit te kunnen voeren. De WMS box is daarvoor een belangrijk medium.

Wat is de WMS box?

De WMS box is een complete, actuele kennisbron bij WMS projecten en de selectie van WMS software. De box bestaat uit (1) kennis over WMS software, WMS selectie en het aansturen van een WMS project, (2) informatie over WMS oplossingen, ontwikkelingen en praktijktoepassingen en (3) de ICT nieuwsbrief, die ICT beslissers en betrokkenen bij ICT projecten tweewekelijks op de hoogte houdt van relevante ontwikkelingen, nieuws en nieuwe publicaties van het ICT informatiecentrum. Samen vormen deze drie onderdelen een compleet pakket aan kennis en informatie die u stap voor stap begeleidt bij het vinden, selecteren en implementeren van nieuwe EWMS software. U maakt alleen gebruik van de informatie die u nodig heeft. Meerdere mensen in uw projectteam kunnen van de informatie gebruik maken.

WMS box onderdeel 1: kennis over WMS software, WMS selectie en het aansturen van een WMS project

Het ICT informatiecentrum beschikt over een eigen redactie en werkt samen met meer dan 200 kennispartners. Kennispartners zijn specialisten bij adviesbedrijven, kenniscentra en leveranciers. Hun praktische en theoretische kennis is zeer waardevol en laat u de vele facetten van WMS software en de selectie daarvan zien. Wij publiceren deze kennis in boeken, e-boeken, whitepapers, checklists en online publicaties. Met de WMS box heeft u toegang tot al deze informatie, waaronder het Handboek Softwareselectie en alle andere boeken over WMS software en WMS selectie. Publiceren wij tijdens uw project nieuwe informatie over WMS software, dan is deze direct voor u beschikbaar.

WMS box onderdeel 2: informatie over WMS oplossingen, ontwikkelingen en praktijktoepassingen

De hierboven genoemde kennis wordt pas echt waardevol, als u deze kunt projecteren op bestaande WMS oplossingen en toepassingen. Deze praktijkgerichte kennis krijgt u rechtstreeks van enkele WMS specialisten. Zij hebben ervaring in uw branche, zijn bekend met uw bedrijfsproces en kennen de actuele ontwikkelingen. Deze specialisten weten dat u in deze fase alleen nog maar informatie wenst. De informatie die u van deze specialisten krijgt en het contact dat u met ze kunt hebben, blijkt in de praktijk zeer waardevol, ondanks dat er voor hen een commercieel belang zal zijn om hun kennis en oplossingen aan u te tonen. Door dit contact kunt u een betere verbinding maken tussen theorie en praktijk. U praat echt over oplossingen die voor u interessant zijn. En u kunt WMS software beter met elkaar vergelijken. Het contact met specialisten is vrijblijvend. Het ICT informatiecentrum heeft er geen belang bij dat u zaken met hen doet. Uit een groot aantal specialisten worden er maximaal tien gekozen die relevante informatie voor u hebben. Zij worden over uw aanvraag geïnformeerd en nemen vervolgens, als zij waardevolle kennis voor u hebben, eenmalig contact met u op. Zij stemmen dan met u af hoe zij u het best kunnen helpen. U kunt dit contact ieder moment verbreken. Het ICT informatiecentrum ziet erop toe dat u niet onnodig wordt lastiggevallen. U bepaalt zelf welke informatie u wilt ontvangen.

WMS box onderdeel 3: ontwikkelingen, nieuws en meer

Via de ICT nieuwsbrief blijft u tijdens uw WMS project op de hoogte van nieuwe informatie en publicaties over WMS software. Tweemaal per maand informeert het ICT informatiecentrum via de ICT nieuwsbrief 13.000 ICT beslissers over nieuwe, belangrijke ontwikkelingen, nieuwe websites, boekjes, whitepapers en meer. Afmelden kunt u zich op ieder moment.

Stel ons uw vragen over de WMS box

Twijfelt u over het aanvragen van de WMS box, neemt u dan even contact met ons op. Het zou jammer zijn dat onduidelijkheid over de WMS box u ervan weerhoudt om van deze waardevolle informatiebron gebruik te maken.

  • Bel de servicedesk van het ICT informatiecentrum via 085 40 10 218
  • Stuur een WhatsApp