WMS selecteren | Aanpak en stappenplan - WMSsystemen.nl

WMS selecteren – Aanpak en stappenplan

 • Stappenplan voor WMS selectie
 • Aanpak voor het vinden en selecteren van een warehouse management systeem
 • Alles over WMS selecteren vindt u terug in de WMS box

   
  Een WMS selecteren is een lastige opgave, met een grote kans op fouten die het project langer, duurder en minder succesvol kunnen maken. Investeringen kunnen fors zijn en verkeerde keuzes hebben gevolgen voor het bedrijfsproces of zelfs het bedrijfsresultaat. Het is dus zeer belangrijk om tijdens het selectietraject in één keer tot de beste keuze te komen. Het stappenplan dat onderdeel is van de WMS box geeft structuur aan uw WMS project. Daarnaast helpen onderstaande tips en adviezen u bij de aanpak van het selectietraject.

  Welk WMS past bij uw warehouse?

  Formuleer een visie op uw toekomstig magazijnbeheer

  Om een WMS te selecteren is het belangrijk om doelstellingen helder te definiëren en te berekenen wat de ROI is van de software. Stem daarnaast het eisenpakket binnen uw eigen organisatie goed af. Kijk daarbij niet alleen naar de huidige processen, maar formuleer ook een duidelijke visie op de mogelijke ontwikkelingen binnen het logistieke proces die het WMS ook moet ondersteunen. Davanti Warehousing

   
   
  WMS selecteren
   
   

  Geef uw eigen wensenpakket prioriteit

  Organisaties laten zich bij het selecteren van een WMS soms leiden door de naam van de leverancier en richten zich op referenties waarbij men het eigen wensenpakket uit het oog verliest. Daarnaast geven verschillende checklists – waarbij de aanwezigheid van een functionaliteit een vinkje oplevert – vaak een vertekend beeld aangezien niet alle leveranciers functionaliteiten op dezelfde manier interpreteren. U zult dus uw eigen wensenpakket goed met de WMS leverancier moeten doornemen en afstemmen. Een ander punt is de kennis van de leverancier ten aanzien van uw business. Ten derde nemen organisaties vaak genoegen met een standaard demo, terwijl men beter een scripted demo van het WMS kan doen. Infor

  Bewaak de kosten van uw WMS

  Bij een WMS selecteren is het belangrijk de kosten voor de aanschaf en het gebruik ervan goed in de gaten te houden. Warehouse management systemen worden ontwikkeld gebaseerd op besturingssystemen en databases, welke regelmatig aan een releasewisseling onderworpen zijn. Daarom is het belangrijk om software te selecteren die aantoonbaar bij een besturingssysteem- of database-upgrade zonder grote investeringskosten verder gebruikt kan worden. Vraag daarom naar het upgrade-concept van een leverancier. De kosten voor de implementatie van het WMS worden vaak niet tot in detail vergeleken. Het is de moeite waard om naast de eenmalige investeringskosten ook de terugkomende kosten voor onderhoud, support en licentievergoedingen te vergelijken. Daarnaast is het belangrijk om te controleren wat ‘standaard’ exact inhoudt. Wordt met standaard bedoeld dat de functies te realiseren zijn, al eens gerealiseerd zijn of dat deze tot het standaard pakket behoren en daardoor ook in de standaardprijs begrepen zijn? Overigens, gelden aanschafkosten vooral voor lokaal (on premise) geïnstalleerde WMS oplossingen. Bij WMS in de cloud schaft u de software niet zelf aan en vervallen deze kosten. Viastore systems

  WMS selecteren: eerst goede inventarisatie (1)

  Vaak is bij selecteren van een WMS de inventarisatie te summier, de analyse niet grondig genoeg (want dan zou de makke in de inventarisatie wel naar boven komen) en de specificaties niet volledig. Men gaat te snel over op de implementatie van het systeem terwijl voorgaande niet goed is afgetimmerd. Tijdens de implementatie komen al deze fouten naar boven en vergen een enorme inspanning om het te herstellen als dat al mogelijk is. Geregeld is op basis van onzorgvuldige inventarisatie, analyse en specificatie een verkeerd WMS gekocht. De kosten rijzen de pan uit en de motivatie daalt. Op het personele vlak gaat het ook vaak niet goed, omdat de mensen niet in staat blijken van een ‘kennismagazijn’ naar een ‘automatisch magazijn’ over te stappen. In veel gevallen is een deel van het personeel om die reden vervangen voordat het WMS live gaat of kort daarna. Technisch buro West-Brabant

  WMS selecteren: eerst goede inventarisatie (2)

  De presentatie en demonstratie van een WMS kan vlekkeloos verlopen, maar past het bij de taken die u wilt gaan uitvoeren in de toekomst? En kunnen uw mensen deze veranderingen aan? Een goede inventarisatie van de logistieke processen, ook van de wensen van de medewerkers die met het systeem moeten gaan werken of die door het WMS gaan worden aangestuurd, is te vaak een ondergeschoven kindje. Scopin

  Alles om een goed WMS te selecteren vindt u terug in de gratis WMS box.