WMS software kiezen | voorbereiding – WMSsystemen.nl

WMS software kiezen – Voorbereiding

 • Waaruit bestaat het kiezen van een WMS?
 • Hoe begint u de selectie?
 • Kies uw WMS oplossing met hulp van de WMS box

  WMS software kiezen is een lastige opgave, met een grote kans op fouten die het project langer, duurder en minder succesvol kunnen maken. Investeringen kunnen fors zijn en verkeerde keuzes hebben gevolgen voor het bedrijfsproces of zelfs het bedrijfsresultaat. Het is dus zeer belangrijk om bij het kiezen van WMS software in één keer tot de beste keuze te komen. Daarbij is een goede voorbereiding essentieel. Enkele kennispartners van het ICT informatiecentrum voor dit thema geven hier hun adviezen daarover.

   WMS kiezen begint met doelstellingen

   Definieer duidelijke doelstellingen die bereikt moeten worden met het gebruik van WMS software. Betrek de juiste mensen, van verschillende niveaus, voor het vaststellen van het pakket van eisen waaraan het WMS moet voldoen. Start daarna met de selectie. Davanti Warehousing

   Breng WMS processen in kaart

   Het goed in kaart brengen van de wensen en doorlichten van de processen zijn stappen die onontbeerlijk zijn alvorens de selectie van WMS software te starten. Beschik over voldoende kennis over uw huidige processen, evenals de gewenste processen. Qua wensen en eisen is het van belang eigenschappen te definiëren die cruciaal zijn voor uw organisatie en te kijken welke leverancier zich op deze punten onderscheidt van andere aanbieders. Daarnaast speelt de samenstelling van het team een rol en moet een juiste balans tussen IT en logistiek worden nagestreefd. Infor

   Ken de functionaliteit voordat u WMS kiest

   Voordat u een WMS kunt kiezen moet er een duidelijk beeld zijn van de gewenste functionaliteit. Bekijk uw WMS als onderdeel van de gehele supply chain. Fasering naar de toekomst, korte, middel en lange termijn met wijzigingen aan en/of additionele gewenste processen naar aanleiding van werkelijke of verwachte ontwikkeling van de markt, bedrijf, economie, overheid en andere externe factoren. Daarna longlist, shortlist, demo’s en referentiebezoeken. Bekijk de mogelijkheden van externe diensten die het bedrijf begeleiden bij het kiezen van een WMS. Vergeet in de selectie niet de mate waarin WMS software gefaseerd elementen kan implementeren. Implementatiekosten hoeven dan niet direct gemaakt te worden. Tevens duurzaamheid en toekomstige ondersteuning. Veel bedrijven willen een referentiebezoek. Bedenk goed dat een mindere implementatie nooit als referent wordt aangeboden. Belangrijker is een case waarmee een aanbieder een duidelijk beeld van het voorraadbeheer software kan geven.

   WMS kiezen en het vergelijken van WMS functies

   Voordat u een keuze maakt uit WMS oplossingen is het belangrijk om de interne processen en vereisten gedetailleerd vast te leggen. Deze moeten in het programma van eisen exact als gewenste processen en functies beschreven worden. Vervolgens kan men de lijst met vereiste functies vergelijken met de standaard WMS functies van de oplossing. Tijdens een bezoek aan een referentieproject van de potentiële leverancier kunt u zich een concreet beeld van de projectomzetting in de praktijk vormen. Ook is het belangrijk dat de leverancier een competente 24 uur/7 dagen in de week hotline support biedt, zodat bij eventuele problemen direct hulp geboden wordt. Viastore systems

   Ondersteuning toekomstige processen

   Een goede voorbereiding op het kiezen van een WMS bestaat uit een eenduidige inventarisatie van de gewenste processen. Helder definiëren hoe de toekomstige processen ondersteund moeten worden. Consafe Logistics

   WMS implementeren

   De implementatie van een WMS is veel meer dan het installeren van hardware en software. Het is een veranderingsproces met grote effecten op de organisatie, de werkwijzen en de bedrijfsprestaties. De selectie en implementatie moeten daarom projectmatig aangepakt worden. Basisvoorwaarde is dat tijdelijk ‘extra’ capaciteit ter beschikking is en dat er een goed en realistisch projectplan opgesteld wordt. Een belangrijke rol voor het ontwikkelen van een plan ligt bij de adviseur(s) en WMS leverancier, maar commitment vanuit uw organisatie als opdrachtgever is zeker zo belangrijk. Scopin

   Inventarisatie magazijn

   Om de beste WMS oplossing te kunnen kiezen is een precieze inventarisatie van het betreffende magazijn belangrijk. Alle parameters die in het magazijn voorkomen moeten boven tafel gehaald worden. Belangrijk is ook het proces binnen het magazijn te ontrafelen en de mechanisatiegraad van het magazijn vast te leggen. Na een gedegen inventarisatie moeten deze parameters geanalyseerd worden. De analyse moet vervolgens uitgebreid worden met toekomstige groeicijfers, gewenst service level, kwaliteitsaspecten, arbo-technische aangelegenheden en wensen van organisatie en personeel. Hierna kan een specificatie geschreven worden waar het toekomstige magazijn aan moet voldoen. Een logische vervolgstap is het budgetteren van de investering. Aan de hand van deze specificatie en budget kan een lijst samen gesteld worden van mogelijke WMS leveranciers. Via een long- en shortlist worden uiteindelijk uit de selectie een aantal WMS systemen gekozen. Het warehouse management systeem dat één op één past met de specificatie en het beschikbare budget maakt de grootste kans. Technisch buro West-Brabant

  Kies het best bij uw magazijn passende WMS met hulp van de gratis WMS box.