WMS box - WMSsystemen.nl

Aanvraag gratis WMS box

Gebruik van de WMS box is kosteloos en vrijblijvend. Uw contactgegevens worden conform het privacystatement uitsluitend gebruikt voor toezending van de gevraagde informatie en eventuele aanvullingen daarop.

Beoordelingen
Uit oogpunt van privacy tonen wij u hier geen namen of logo’s van bedrijven die eerder bij het ICT informatiecentrum een WMS box hebben aangevraagd. De opmerkingen hieronder zijn citaten van uitspraken tijdens telefonisch contact en nadat de box enkele weken daarvoor was ontvangen.


Dit is wel de basiskennis die je moet hebben als je aan een WMS project begint.


Onze belangrijkste vraag was of het WMS onderdeel moest zijn van onze ERP oplossing of separaat moest blijven met een goede ERP koppeling. Daar hebben we nu een oplossing voor gevonden.


Het is goed om met anderen te kijken naar magazijnprocessen waar je zelf blinde vlekken voor krijgt. De WMS oplossing die we nu gekozen hebben, hadden we zelf niet zo snel geselecteerd.


Nuttige informatie bij ons selectietraject.


Uiteindelijk ambiëren we ons magazijn klaar te stomen voor smart warehousing. Dit was een goede eerste stap.


Het echte vergelijken op specificatieniveau tussen WMS systemen had beter gekund, maar ik realiseer me ook dat dit onze uiteindelijke keuze waarschijnlijk niet had beïnvloed. Andere criteria zijn doorslaggevend.


Het kiezen van een WMS oplossing is ingewikkeld genoeg om er veel over te willen weten. Die rol heeft de WMS box zeker vervuld.


Veel informatie, we hebben ons beperkt tot dat wat voor ons belangrijk was.


Meer beoordelingen