WMS software selectie | stappenplan - WMSsystemen.nl

Stappenplan WMS software selectie

Voorraadbeheer software selecteren is een lastige opgave, met een grote kans op fouten die het project langer, duurder en minder succesvol kunnen maken. Investeringen kunnen fors zijn en verkeerde keuzes hebben gevolgen voor het bedrijfsproces of zelfs het bedrijfsresultaat. Het is dus zeer belangrijk om tijdens het selectietraject in één keer tot de beste keuze van WMS software te komen. Zonder goede voorbereiding is een WMS software selectie gedoemd te mislukken, voorbereiden is dus essentieel. Lees op deze pagina de belangrijkste tips van enkele WMS specialisten.

WMS project starten?

Drie belangrijke tips

  • Het helder definiëren van de doelstellingen en de berekening van de ROI van magazijnbeheer software.
  • Afstemming van het eisenpakket binnen de eigen organisatie.
  • Bij het opstellen van het eisenpakket, niet alleen kijken naar de huidige processen, maar ook een duidelijke visie formuleren over de mogelijke ontwikkelingen binnen het logistieke proces die de magazijnbeheer software ook moet ondersteunen. Davanti Warehousing

Eigen wensenpakket

Organisaties laten zich nogal eens leiden door de naam van de leverancier en richten zich op referenties waarbij men het eigen wensenpakket uit het oog verliest. Daarnaast geven verschillende checklijsten – waarbij de aanwezigheid van een functionaliteit een vinkje oplevert – vaak een vertekend beeld aangezien niet alle leveranciers functionaliteiten op dezelfde manier interpreteren. Bedrijven zullen dus hun eigen wensenpakket goed met de leverancier moeten doornemen en afstemmen. Een ander punt is de kennis van de leverancier ten aanzien van uw business. Ten derde nemen organisaties vaak genoegen met een standaard demo, terwijl men beter een scripted demo van de magazijnbeheer software kan doen. Infor

Magazijnbeheer software kosten

Magazijbeheer software wordt ontwikkeld gebaseerd op besturingssystemen en databases, welke regelmatig aan een releasewisseling onderworpen zijn. Daarom is het belangrijk om software te kopen, die aantoonbaar bij een besturingssysteem- of database-upgrade zonder grote investeringskosten verder gebruikt kan worden. Vraag daarom naar het upgrade-concept van een leverancier. De kosten voor de invoering van magazijnbeheer software worden vaak niet tot in detail vergeleken. Het is de moeite waard om naast de eenmalige investeringskosten ook de terugkomende kosten voor onderhoud, support en licentievergoedingen te vergelijken. Daarnaast is het belangrijk om te controleren wat ‘standaard’ exact inhoudt. Wordt met standaard bedoeld dat de functies te realiseren zijn, al eens gerealiseerd zijn of dat deze tot het standaard pakket behoren en daardoor ook in de standaardprijs begrepen zijn? Viastore systems

Tijd reserveren

  • Tijd reserveren
  • Beslissingsbevoegde personen toevoegen aan het project team.
  • Documenteren van de reden waarom er gekozen wordt voor een bepaalde ondersteuning van de processen. Consafe Logistics

Inventariseren

Vaak is de inventarisatie te summier, de analyse niet grondig genoeg (want dan zou de makke in de inventarisatie wel naar boven komen) en de specificaties niet volledig. Men gaat te snel over op implementatie van magazijnbeheer software terwijl voorgaande niet goed is afgetimmerd. Tijdens de implementatie komen al deze fouten naar boven en vergen een enorme inspanning om het te herstellen als dat al mogelijk is. Geregeld is op basis van onzorgvuldige inventarisatie, analyse en specificatie een verkeerd product gekocht.

De kosten rijzen de pan uit en de motivatie daalt. Op het personele vlak gaat het ook vaak niet goed omdat de mensen niet in staat blijken van een ‘Kennismagazijn’ naar een ‘Automatisch magazijn’ over te stappen. In veel gevallen is een deel van het personeel om die reden vervangen voordat het WMS live gaat of kort daarna. Technisch buro West-Brabant

Magazijnbeheer software optimalisatie

Magazijnbeheer software gaat over logistieke optimalisaties en daarna IT-optimalisaties, de logistiek manager zou preferent moeten zijn. Daarentegen vergeten de logistieke mensen dat het ook een strategische oplossing is en dat het nieuwe magazijnbeheer software onderdeel wordt van de huidige IT. Daarnaast vergeten initiators en beslissers vaak de werkvloer en een gestructureerde batenanalyse.

Inventariseren van processen

De presentatie en demonstratie van magazijnbeheer software kan vlekkeloos verlopen, maar past het op de taken die u wilt gaan uitvoeren in de toekomst? En kunnen uw mensen deze veranderingen aan? Een goede inventarisatie van de processen, ook van de wensen van de medewerkers die met het systeem moeten gaan werken of die door de magazijnbeheer software gaan worden aangestuurd, is te vaak een ondergeschoven kindje. Scopin