WMS software selectie | succesfactoren – WMSsystemen.nl

Succesfactoren WMS software selectie

De belangrijkste succesfactor bij de selectie van een warehouse management systeem is het besef dat WMS meer is dan alleen een voorraadsysteem, softwarepakket of eenmalig project. Maar welke factoren maakt een project voor WMS selectie nog meer succesvol? Hoe voorkomt u een verkeerde keuze van de software? Lees op deze pagina de succesfactoren volgens enkele WMS specialisten.

Pakket van eisen

 • Een goede connectie tussen het pakket van eisen en het warehouse management systeem.
 • Betrokkenheid van zowel management, supervisors, als operationele mensen.
 • Heldere communicatie tussen WMS leverancier en klant.
 • Testen. Niet alleen om vertrouwen te krijgen in het WMS, maar vooral om de organisatie te trainen in de procedures in combinatie met het warehouse management systeem en alle gebruikers betrokken te krijgen. Davanti Warehousing

Zes succesfactoren
Belangrijke factoren om een WMS project te laten slagen zijn:

 • De juiste samenstelling van het projectteam.
 • Een goede samenwerking tussen de leverancier en de klant.
 • Een goed projectplan, waarbij ALLE stappen in het plan worden gevolgd en veel aandacht is voor het testen.
 • Betrokkenheid van de gehele organisatie.
 • Realistische kijk op de gewenste functionaliteiten.
 • Duidelijk geformuleerde wensen die uiteindelijk ook worden gerealiseerd. Infor

Meer over WMS software selectie

Wat maakt een WMS project succesvol? Wat laat een WMS project mislukken? De voorbereiding, de samenstelling van het projectteam en aanwezige kennis in een organisatie is van grote invloed op het verloop van een WMS project. Dit boekje gaat over welke factoren een nieuw WMS project maken of breken.

warehouse management systeem

warehouse management systeem

Warehouse management tools

Het WMS systeem van een leverancier kan de beste tools bieden. Echter zinvol en economisch zijn deze pas wanneer deze voor de processen in het magazijn ook benodigd zijn. Om die reden is het belangrijk dat vooraf alle eisen welke aan het voorraadbeheer systeem gesteld worden en alle benodigde functionaliteiten duidelijk gedefinieerd worden. Daarnaast kan een leverancier een project niet alleen uitvoeren, essentieel zijn de betrokken en gemotiveerde bijdrages van de klantzijde! Viastore systems

Geen maatwerk

 • Rekening houden met de mogelijkheden van het warehouse management systeem.
 • Zo min mogelijk maatwerk.
 • Beschikbaarheid van de medewerkers.
 • Definiëren van de test scenario’s. Consafe Logistics

Zorgvuldig stappen doorlopen
Inventariseren, analyseren, specificeren, uitvoeren, implementeren, in bedrijf nemen van het WMS systeem. Als één van deze stappen onzorgvuldig is wordt het niet succesvol. Technisch buro West-Brabant

Batenanalyse maken
Er is sprake van mislukking als de met overeenstemming van alle partijen opgestelde doelstellingen niet worden behaald. Grootste valkuil is dat deze vaak niet worden vastgelegd, of dat er vooraf geen batenanalyse is uitgevoerd. Daarnaast blijft het niet betrekken van de werkvloer een grote misstap waardoor functionaliteit niet aansluit.

Acceptatie warehouse management systeem

Het succes van WMS software project bestaat uit de acceptatie door de medewerkers en de verbetering van de KPI’s, voor zover deze al bekend waren. Een succesvol project heeft altijd de medewerking van hoog tot laag in de organisatie, heeft een goed projectmanagement en een duidelijke planning die is waargemaakt. Scopin