Warehouse management systemen | WMS - WMSsystemen.nl

WMS software  
 

Warehouse management systemen – WMS toepassing en selectie

 • Wat is WMS en warehouse management?
 • Hoe vindt en selecteert u een WMS oplossing?
 • Selecteer uw WMS oplossing en leverancier met de WMS box

   
  WMS oplossingen spelen een belangrijke rol in de logistieke processen van bedrijven met eigen magazijnen, distributiecentra en logistieke hub’s. Warehouse management is noodzakelijk om tijdig te kunnen leveren, kosten te beheersen, voedselveiligheid te garanderen en te voldoen aan de steeds hogere eisen aan warehouses als gevolg van e-commerce en de rol van een bedrijf in de supply chain. Met een WMS optimaliseert u de winstgevendheid van uw magazijn en heeft u realtime inzicht en controle op uw warehouse processen.

  Via deze website vindt u informatie over warehouse management en de selectie, implementatie en toepassing van toekomstbestendige WMS oplossingen die uw organisatie de flexibiliteit bieden om tijdig in te kunnen spelen op toekomstige groei en veranderingen in de markt.

  WMS software
  WMS project starten?
  Lees deze adviezen!

    
    
   warehouse management
    
    

   Welke oplossing heeft u nodig?

   WMS oplossingen zijn onderdeel van een serie ICT oplossingen voor het automatiseren van logistieke processen. Vraag is welke logistieke software of welk logistiek systeem past bij wat u wilt realiseren. Over de verschillende logistieke systemen heeft het ICT informatiecentrum informatie. Komt u daar zelf niet uit, dan helpen wij u graag (contact).

   WMS toepassingen

   Warehouse management systemen worden vooral toegepast bij grote en middelgrote organisaties met warehouses vanaf een paar honderd vierkante meter magazijnoppervlak, een groot productassortiment, een hoge totale productwaarde en hoge eisen aan korte, betrouwbare levertijden. Bij kleine magazijnen, met een beperkt aantal producten, weinig magazijnmedewerkers en met vooral een behoefte aan goed voorraadbeheer, past een WMS systeem doorgaans niet. Er kan onderscheid gemaakt worden in:

   Wanneer een nieuw WMS?

   U bent bijna zeker toe aan een nieuw WMS als:

   • De grenzen aan het beheer van uw magazijn bereikt zijn.
   • Leveringen niet op tijd gegarandeerd kunnen worden.
   • Klanten klachten hebben over uw leveringen.
   • Klanten service van u verlangen die u niet kunt bieden.
   • Uw grootste concurrenten hun warehouse al goed geautomatiseerd hebben.
   • Magazijnkosten steeds hoger worden.
   • Er geen inzage is in opslagkosten.
   • U uw klanten nog geen inzage kunt geven in order- of voorraadinformatie.
   • Steeds vaker sprake is van incourante voorraad.
   • Er onnodig veel fouten gemaakt worden.
   • U geen of te weinig zicht heeft op uw voorraad.

   • Het aantal medewerkers in uw magazijn te hoog wordt.
   • Medewerkers niet meer met plezier in uw magazijn werken.
   • De flexibiliteit ontbreekt om door te groeien.
   • Retourprocedures niet probleemloos kunnen worden uitgevoerd.
   • Koppelingen tussen uw magazijn en administratieve systemen niet goed werken.
   • U niet snel kunt reageren op marktveranderingen.
   • U geen beslissingen kunt nemen op basis van betrouwbare warehouse data.
   • Fluctuaties in bestelprocedures niet meer kunnen worden opgevangen.
   • De communicatie met andere ketenpartners slecht verloopt.
   • U geen sturing kunt geven aan uw rol in de supply chain.
   • U te maken heeft met andere problemen rondom de opslag van goederen en de logistieke processen daaromheen.

    
    
   warehouse management systeem
    
    

   Wat is een WMS?

   Een warehouse management systeem (WMS) helpt bij het beheersen van goederenstromen in en rond warehouses, DC’s en andere distributiepunten. Daarbij zijn koppelingen met bijvoorbeeld ERP systemen waarin orders administratief worden verwerkt en transport management systemen (TMS) voor verzending en transport. Belangrijk onderdeel van warehouse management is voorraadbeheer. Hierbij wordt geoptimaliseerd op een zo groot mogelijke leveringsbetrouwbaarheid en zo laag mogelijke kosten. Functies van een WMS zijn onder andere:

   • Minimaliseren van de doorlooptijd tussen bestelling en aflevering.
   • Beheren van de voorraad door het afstemmen van inkoop, verkoop en productie.
   • Voorkomen van de situatie dat goederen niet meer op voorraad zijn.
   • Vergroten van de klanttevredenheid en servicegraad aan klanten.
   • Voorkomen van fouten bij de inslag en uitslag van goederen.
   • Verkleinen van de kans op fouten in het logistieke proces.
   • Faciliteren van optimale orderpicking.

   • Integreren van RF en barcode scanning.
   • Optimaliseren van magazijnroutes.
   • Verzorgen van faciliteiten voor tracking and tracing.
   • Optimaliseren van verzending en transport.
   • Management van 1PL, 2PL, 3PL en 4PL.
   • Verwerken van data voor managementinformatie en rapportage.
   • Sturing geven in de supply chain.

    
    
   georganiseerde warehouse management
    
    

   WMS ontwikkelingen

   De belangrijkste ontwikkelingen rond WMS systemen zijn het gevolg van de enorme invloed van e-commerce op logistieke processen. Bestelprocessen, voorraadprocessen en distributieprocessen zijn hier enorm door beïnvloed. Met extreem snelle leveringen proberen webshops zich te onderscheiden van de concurrentie. Ook de retourafhandeling vraagt veel nieuwe dynamiek van warehouses.Technologisch is de invloed van steeds verdere digitalisering merkbaar. Met name de ontwikkelingen op het gebied van cloudoplossingen hebben bijgedragen aan de flexibiliteit en inzetbaarheid van WMS oplossingen. Rondom data en data analyse zijn er veel mogelijkheden bijgekomen, waarbij op basis van betrouwbare data betere beslissingen kunnen worden genomen over warehouse processen.

   Zoals bij steeds meer soorten bedrijfssoftware bieden nieuwe WMS oplossingen steeds meer mogelijkheden het systeem zelf te onderhouden: self service WMS. Dat maakt u minder afhankelijk van leveranciers, waardoor de kosten voor onderhoud dalen en uw flexibiliteit toeneemt. Lees hier meer WMS trends.

   Welk WMS past bij uw warehouse?

   Smart warehousing

   De best georganiseerde en meest effectieve en efficiënte warehouses kenmerken zich door gestroomlijnde processen die zich snel en eenvoudig aanpassen aan veranderingen in de markt. Leveringen verlopen bijna altijd vlekkeloos en problemen rond voorraden en leveringen worden voorkomen voordat deze zich voordoen. De rol in de supply chain is duidelijk en de samenwerking met ketenpartners daardoor optimaal.

   Wat deze succesvolle magazijnen gemeen hebben, is een grote mate van automatisering met een centrale rol voor warehouse management systemen. Steeds vaker is er sprake van slimme magazijnen, waarbij smart warehousing gerealiseerd wordt door gebruik te maken van robots, material handling systemen, moderne WMS software, artificial intelligence, machine learning en andere moderne vormen van data analytics.

   WMS project starten

   Overweegt u om de ICT oplossingen voor uw warehouse te moderniseren, dan kan het ICT informatiecentrum u helpen met informatie over de selectie en implementatie daarvan. U kunt dan gebruik maken van de gratis WMS box, boeken en whitepapers. Daarnaast kunnen wij u in contact brengen met ervaren specialisten op dit gebied. Zij kunnen u gericht adviseren over mogelijke oplossingen, u vertellen over ontwikkelingen die relevant voor u zijn en antwoord geven op uw vragen. Deze hulp is voor u beschikbaar via de gratis WMS box.

   Lees verder over

   WMS selectie
   WMS implementatie
   WMS advies
   WMS projecten

    
    
   WMS box
    
    

   WMS software selectie

   Als u nieuwe WMS software overweegt, dan vindt u op WMSsystemen.nl waardevolle informatie over het vinden en selecteren van de warehouse management oplossing die het best past bij uw organisatie. Een verantwoorde keuze maken voor een WMS kan alleen als u eerst alle benodigde stappen doorloopt in het selectieproces. Met een goede voorbereiding vergroot u de kans op het maken van de juiste keuzes en daarmee op het kiezen van WMS software waarmee uw organisatie jaren vooruit kan. De WMS box heeft deze informatie over het selecteren van WMS software, het toepassen van moderne WMS systemen en het automatiseren van uw magazijnbeheer voor u gebundeld. De WMS box is gratis beschikbaar.
   Lees hier meer over WMS selectie

   WMS implementatie

   WMS implementaties zijn complex. Het is daarom belangrijk dat WMS specialisten die de implementatie verzorgen grote kennis hebben van logistieke processen, ervaring hebben met vergelijkbare projecten en over ruime algemene ICT kennis beschikken. Momenteel is het voor sommige WMS leveranciers een probleem over voldoende van deze specialisten beschikken. Hierdoor kunnen projecten langer duren dan gepland of gewenst en bestaat het risico dat er teveel minder ervaren specialisten bij de uitvoering van uw project betrokken zijn. Houd bij WMS implementaties rekening met een implementatietijd van circa 5 tot 9 maanden. Inclusief het selectietraject is een jaar of langer voor het gehele project een reëel uitgangspunt. Begin dus tijdig met uw oriëntatie als u verwacht over een jaar een nieuwe WMS oplossing nodig te hebben. Bekijk hier het overzicht van WMS software en WMS leveranciers.

    
    
   WMS implementatie
    
    

   Logistieke processen en ICT

   Om warehouse management goed te kunnen uitvoeren zijn ICT oplossingen noodzakelijk. Een valkuil bij WMS projecten is om nieuwe ICT oplossingen al te implementeren voordat alle magazijnprocessen op orde zijn. Resultaat daarvan is een slecht werkend WMS, veel fouten in voorraadniveaus en leveringen, onbetrouwbare data, ongemotiveerde medewerkers en in het slechtste geval klagende en vertrekkende klanten. Een betere aanpak is om de WMS implementatie te beginnen met een analyse van de huidige processen en deze eerst te verbeteren. Pas nadat processen gestroomlijnd zijn kunnen ICT oplossingen geïmplementeerd worden. Lees hier meer over WMS implementatie

   WMS in de cloud

   Bijna alle bedrijfssoftware is inmiddels beschikbaar en toepasbaar als cloudoplossing. Dat wil zeggen dat de applicatie beschikbaar is via internet en dat het technisch beheer van de software en de veiligheid van de data de verantwoordelijkheid is van de cloudprovider. Voor CRM, ERP of HRM software is het gebruik van cloudoplossingen al lange tijd gewoon. WMS toepassingen bleven daar altijd wat bij achter. De laatste jaren is echter duidelijk dat WMS in de cloud ook zeer succesvol toegepast wordt en langzamerhand de traditionele on premise oplossingen verdringt. Hybride oplossingen bieden een mix van on premise en de cloud. Lees hier meer over WMS in de cloud

   WMS software vergelijken

   Zowel technische als functionele aspecten zorgen ervoor dat warehouse management systemen vanwege enkele belangrijke eigenschappen, maar vooral ook vanwege veel details, van elkaar verschillen. Omdat de systemen als gevolg daarvan niet altijd eenvoudig kunnen worden vergeleken, is het belangrijk dat u zich goed laat informeren en adviseren. Het eerste uitgangspunt daarbij zijn de wensen en eisen vanuit uw organisatie rond de WMS functionaliteit en welke verbeteringen u daarmee wilt realiseren. Pas al u weet hoe uw toekomstige logistieke er uitziet, kunt u zich verdiepen in de daarbij passende WMS software en een specialist die u kan helpen bij de implementatie daarvan. Meer informatie hierover vindt u in de WMS box.
   Lees hier meer over de WMS box