Warehouse management systemen - WMSsystemen.nl

Warehouse management systemen

  • Wat zijn warehouse management systemen?
  • Over toepassingen, voordelen en functies van een WMS
  • Vind alle informatie via de WMS kennisbank en de gratis WMS box

Warehouse management systemen (WMS) worden toegepast voor het beheersen van goederenstromen in magazijnen. Daarbij gaat het niet alleen om dat u uw voorraad kunt beheren en daarover controle kunt uitoefenen. Een WMS optimaliseert ook de logistiek in uw magazijn en het gebruik van de magazijnruimte, stuurt alle magazijnprocessen aan, verzorgt de koppelingen met administratieve systemen en verwerkt de data om uw logistieke processen te optimaliseren.

Welk WMS past bij uw warehouse?

Toepassing warehouse management systemen

Een WMS wordt doorgaans toegepast bij middelgrote en grotere bedrijven. Bij kleine magazijnen of eenvoudige logistieke processen wordt eerder gebruik gemaakt van eenvoudigere voorraadbeheer software dan van warehouse management systemen.

Veel productiebedrijven hebben zelf een magazijn en verzorgen op zijn minst een deel van de logistiek. Als het volume van de magazijnlogistiek sterk toeneemt of het beheer van het magazijn complexer wordt, kunnen er knelpunten ontstaan. Die toegenomen complexiteit kan ook worden veroorzaakt door wet- en regelgeving, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid of milieu.

Een ander knelpunt kan ontstaan doordat klanten hogere eisen gaan stellen aan de levertijd of kleinere, maar meer diverse hoeveelheden producten bestellen. Met een WMS heeft u een oplossing voor deze knelpunten. Het WMS centraliseert alle data en automatiseert deels de verwerking ervan, zodat het risico op fouten daalt.

WMS vervangen

Een bestaand WMS wordt vervangen als beperkingen in de functionaliteit ervan een belemmering gaan vormen. Een andere reden om warehouse management systemen te vervangen kan zijn wanneer u uw dienstverlening aanpast, nieuwe producten introduceert, nieuwe markten betreedt of nieuwe verkoopkanalen inzet, zoals een webshop. Wordt een bestaand WMS vervangen dan wordt er steeds vaker gekozen voor een cloudoplossing.

Functies van een WMS

koppeling is met ERP systemen. Het WMS kan ook worden gekoppeld met een transport management systemen (TMS). Er zijn veel verschillende warehouse management systemen verkrijgbaar. Een aantal daarvan is wellicht aantrekkelijk vanwege eenvoudige koppelingen, vooral als u ook andere systemen van dezelfde leverancier afneemt.

Steeds vaker zijn WMS systemen cloud based en hebben zij een schaalbare functionaliteit. Hoewel er verschillen zijn, lijkt de functionaliteit van de verschillende systemen op elkaar. Dat maakt het vergelijken van oplossingen en leveranciers niet eenvoudig. De WMS box helpt u daarom bij dit selectietraject.

Warehouse management systemen in de praktijk

Om u een beeld te geven van de rol die een WMS kan hebben in uw logistieke processen, schetsen wij hier vier functies ervan.

  • Het WMS ontvangt een order vanuit het ERP systeem en zet deze om in een logistieke opdracht. Deze bevat wat er moet worden opgehaald of ingeslagen, maar bijvoorbeeld ook loop- of rijroute, voorbereiden van inpakken en etiketteren en opmaken van een vrachtbrief.
  • Het WMS verzamelt en beheert alle informatie over de voorraad (identificatie, locatie, status), inclusief het bijwerken van de informatie en het terugkoppelen daarvan aan het ERP-systeem.
  • Het systeem analyseert de data, rapporteert erover en kan aanbevelingen doen voor verbetering en optimalisatie.
  • Het WMS communiceert met secundaire systemen. Barcodescanners zijn hier het bekendste voorbeeld hiervan.

WMS project
WMS project starten?
Lees deze adviezen!

Maak voor de selectie van een warehouse management systeem gebruik van de gratis WMS box.