Warehouse management systemen - WMSsystemen.nl

Warehouse management systemen

 • Wat zijn warehouse management systemen?
 • Over toepassingen, voordelen en functies van een WMS
 • Gebruik voor de selectie van een WMS de gratis WMS box

Warehouse management systemen (WMS) worden toegepast voor het beheersen van goederenstromen in magazijnen. Daarbij gaat het niet alleen om dat u uw voorraad kunt beheren en daarover controle kunt uitoefenen. Een WMS optimaliseert ook de logistiek in uw magazijn en het gebruik van de magazijnruimte, stuurt alle magazijnprocessen aan, verzorgt de koppelingen met administratieve systemen en verwerkt de data om uw logistieke processen te optimaliseren.

Welk WMS past bij uw warehouse?

Toepassing warehouse management systemen

Een WMS wordt doorgaans toegepast bij middelgrote en grotere bedrijven. Bij kleine magazijnen of eenvoudige logistieke processen wordt eerder gebruik gemaakt van eenvoudigere voorraadbeheer software dan van warehouse management systemen.

Veel productiebedrijven hebben zelf een magazijn en verzorgen op zijn minst een deel van de logistiek. Als het volume van de magazijnlogistiek sterk toeneemt of het beheer van het magazijn complexer wordt, kunnen er knelpunten ontstaan. Die toegenomen complexiteit kan ook worden veroorzaakt door wet- en regelgeving, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid of milieu.

Een ander knelpunt kan ontstaan doordat klanten hogere eisen gaan stellen aan de levertijd of kleinere, maar meer diverse hoeveelheden producten bestellen. Met een WMS heeft u een oplossing voor deze knelpunten. Het WMS centraliseert alle data en automatiseert deels de verwerking ervan, zodat het risico op fouten daalt.

WMS vervangen

Een bestaand WMS wordt vervangen als beperkingen in de functionaliteit ervan een belemmering gaan vormen. Een andere reden om warehouse management systemen te vervangen kan zijn wanneer u uw dienstverlening aanpast, nieuwe producten introduceert, nieuwe markten betreedt of nieuwe verkoopkanalen inzet, zoals een webshop. Wordt een bestaand WMS vervangen dan wordt er steeds vaker gekozen voor een cloudoplossing.

Voordelen van een WMS

Onderstaande factoren kunnen ook een rol spelen bij het vervangen of aanschaffen van een WMS.

  Risicoreductie
  U heeft bijvoorbeeld last van een foutenpercentage dat het zich niet kan veroorloven. Zonder integratie tussen gegevensverwerkende systemen en met meer handmatige invoer is het risico op invoerfouten groter. Of er zijn juridische risico’s waar het bedrijf zich tegen moet beschermen, zoals het risico dat niet, niet snel genoeg of onvolledig bekend is waar producten zich op een bepaald moment bevinden. Een ander risico is dat bepaalde informatie uitsluitend in de hoofden van een paar medewerkers zit, zodat een correcte uitvoering van de processen afhankelijk is van die personen. Een WMS kan een deel van die geheugenfunctie overnemen en alle bewerkingen in een logboek bijhouden. Daardoor neemt de transparantie toe.

  Kostenreductie
  Een WMS kan de kosten reduceren doordat het magazijnpersoneel en -materieel efficiënter wordt ingezet. Een ander voorbeeld is het terugdringen van administratieve inspanning voor het inboeken van orders, verplaatsingen of leveringen door automatische koppelingen tussen systemen.

  Betere klantenservice
  U kunt de klanttevredenheid verhogen door grotere flexibiliteit (24 uurs orderverwerking en fulfilment door automatisering) of door vergroting van de zekerheid en doorlooptijden van leveringen. Een systeem waarbij een verplaatsing met twee barcodescans wordt geregistreerd, is sneller en zekerder dan een systeem waarbij artikel en locatie handmatig moeten worden ingevoerd. Bovendien kan de klant sneller worden bediend als de voorraad via de koppeling met het ERP systeem doorlopend bekend is.

  Grotere flexibiliteit
  Nu volledige automatisering van magazijnen en smart smart warehousing nog aan het begin van hun ontwikkeling staan, kiezen veel bedrijven met grote magazijnen voor een combinatie van beperkte automatisering en een flexibele pool medewerkers. Het verloop daarbinnen is hoog, dus is er behoefte aan een modern WMS dat nauwelijks inwerktijd vergt en de medewerkers kan sturen, zodat de werktijd zo efficiënt mogelijk wordt benut.

Functies van een WMS

koppeling is met ERP systemen. Het WMS kan ook worden gekoppeld met een transport management systemen (TMS). Er zijn veel verschillende warehouse management systemen verkrijgbaar. Een aantal daarvan is wellicht aantrekkelijk vanwege eenvoudige koppelingen, vooral als u ook andere systemen van dezelfde leverancier afneemt.

Steeds vaker zijn WMS systemen cloud based en hebben zij een schaalbare functionaliteit. Hoewel er verschillen zijn, lijkt de functionaliteit van de verschillende systemen op elkaar. Dat maakt het vergelijken van oplossingen en leveranciers niet eenvoudig. De WMS box helpt u daarom bij dit selectietraject.

Warehouse management systemen in de praktijk

Om u een beeld te geven van de rol die een WMS kan hebben in uw logistieke processen, schetsen wij hier vier functies ervan.

 • Het WMS ontvangt een order vanuit het ERP systeem en zet deze om in een logistieke opdracht. Deze bevat wat er moet worden opgehaald of ingeslagen, maar bijvoorbeeld ook loop- of rijroute, voorbereiden van inpakken en etiketteren en opmaken van een vrachtbrief.
 • Het WMS verzamelt en beheert alle informatie over de voorraad (identificatie, locatie, status), inclusief het bijwerken van de informatie en het terugkoppelen daarvan aan het ERP-systeem.
 • Het systeem analyseert de data, rapporteert erover en kan aanbevelingen doen voor verbetering en optimalisatie.
 • Het WMS communiceert met secundaire systemen. Barcodescanners zijn hier het bekendste voorbeeld hiervan.

WMS project
WMS project starten?
Lees deze adviezen!

Warehouse management systemen – Meer definities

Hieronder geven enkele kennispartners hun definitie van een WMS. Meer informatie van en over kennispartners en WMS specialisten vindt u via de WMS box.

  Beheer van alle magazijnprocessen
  Een warehouse management systeem beheert de goederenstromen binnen een magazijn. Het is een operationeel systeem dat gericht is op de directe aansturing van alle processen rondom de logistiek in een magazijn. Het stelt een organisatie in staat de klantservice te verhogen, de productiviteit en efficiency in het magazijn te verbeteren, de exploitatiekosten van het magazijn te verlagen en snel op ontwikkelingen in de supply chain in te kunnen spelen. In combinatie met het feit dat het magazijn tegenwoordig als profit center wordt beschouwd, zijn dit de belangrijkste drijfveren voor het gebruik van een WMS. Davanti Group

  Kosteneffectief goederenbeheer
  Warehouse management software is een geautomatiseerd systeem dat alle activiteiten en processen – die binnen de vier muren van een magazijn plaatsvinden – optimaliseert. De activiteiten worden geregistreerd en aangestuurd en taken worden ingedeeld naar gelang hun prioriteit. Fouten worden gesignaleerd, geëlimineerd en bedrijven kunnen een kosteneffectief goederenbeheer realiseren. Infor

  Warehouse management voor alle goederen
  Warehouse management systemen beheren magazijnlocaties en voorraden in logistieke- en distributiecentra. Het bestuurt, controleert en optimaliseert de goederenstromen van het magazijn, erbinnen en naar buiten toe. Daarnaast bepaalt en ondersteunt een WMS begeleidende processen, bijvoorbeeld orders verzamelen, verpakken, verzenden en value added services, zoals kitting (pakket samenstellen). Warehouse management software is geschikt voor alle soorten goederen en kan zowel in handmatige als in geautomatiseerde magazijnen ingezet worden. Viastore systems

  WMS biedt realtime inzicht
  WMS software helpt bedrijven met het zo efficiënt mogelijk inzetten van de logistieke middelen, medewerkers en verhoogt de servicegraad. Door real time inzicht te geven in de exacte voorraad verhoogt het ook de servicegraad naar de klant. Consafe logistics

  Slimmere magazijnen
  Een warehouse management systeem is software waarmee de activiteiten in een magazijn slimmer en beter kunnen worden geregeld dan zonder deze software. Om activiteiten te verbeteren zul je eerst moeten zien wat er gebeurt of gebeurde. Want wat je niet ziet, kun je niet verbeteren. Een WMS bestaat uit een aantal samenhangende gegevensbestanden die (het liefst) in real-time worden geactualiseerd, zodat u deze gegevens vanuit de operatie gebruikt voor het aansturen van de operatie. Automatische Identificatie, zoals barcodering, RFID en andere hulpmiddelen om automatisch de gegevens vast te leggen, zijn de basis voor een WMS. Vergelijk het met autorijden: u reageert op de situatie van nu! Niet op wat u ziet in uw achteruitkijkspiegel. Scopin

  Magazijnbeheer systeem
  Een warehouse management systeem is (letterlijk vertaald) een magazijnbeheer systeem. Een systeem welke in staat is de gehele keten van het magazijn te beheren. Inslag, controle, opslag, locatiebeheer, orderpicking, controle, inpak, expeditie en uitslag. Technisch buro west-brabant.

Maak voor de selectie van een warehouse management systeem gebruik van de gratis WMS box.

WMS software
Wat is WMS software?
Ontdek de mogelijkheden