WMS selectie | Een WMS kiezen – WMSsystemen.nl

WMS software selectie

 

WMS selectie gaat over het vinden en kiezen van een oplossing voor warehouse management. Bij de selectie van een WMS gaat het niet alleen om het warehouse management systeem zelf. Deze keuze van een ervaren partij die de implementatie voor u verzorgt, is minstens zo van invloed op het succes van uw project. Voor het optimaal uitvoeren van het selectieproces kunt u gebruik maken van de WMS box.

WMS selectie? De WMS box helpt u

Waarvoor zoekt u een oplossing?

Een warehouse management systeem is niet de enige manier om uw magazijnbeheer te automatiseren. Daarom is het in eerste instantie belangrijk om te weten waarvoor u een oplossing zoekt. Voor eenvoudige vormen van voorraadbeheer kunt u gebruik maken van losse voorraadbeheersoftware. Omdat de koppeling met ERP software vaak noodzakelijk is, kan een module voorraadbeheer ook onderdeel zijn van een ERP systeem. Voor grotere warehouses met complexere logistieke processen kiest u eerder voor een WMS oplossing gekoppeld aan uw ERP systeem. Voor eenvoudig voorraadbeheer wordt ook nog veel gebruik gemaakt van Excel. Voor warehouse management biedt Excel echter geen oplossing.

Kiezen uit WMS oplossingen

Op de markt is een groot aantal verschillende warehouse management systemen verkrijgbaar. De onderlinge verschillen daartussen zijn niet direct duidelijk, zodat het lastig is te bepalen welk WMS het beste aansluit bij uw onderneming en de logistieke processen daarin. Op afstand of via een online selectie bepalen welke WMS u nodig heeft is onmogelijk. Belangrijk is om in contact te komen met ervaren WMS specialisten, samen met hen te kijken naar uw (toekomstige) activiteiten en de inrichting van uw processen en dan pas te praten over de invulling van uw WMS oplossing. Lees daarvoor ook ‘Zo pakt u uw WMS project aan’ .

WMS software selectie
WMS project starten?
Lees deze adviezen!

 
 
WMS selectie
 
 

WMS selectie – meer adviezen en tips

  • Het aanbod van WMS oplossingen is groot. Niet alleen door de diversiteit aan WMS software zelf, maar ook de verschillende toepassingen die daarmee mogelijk zijn. Dat maakt dat een goede oplossing een combinatie is van de software en de specialist die het WMS voor u implementeert. Laat u bij de selectie daarom begeleiden door een specialist. Via de WMS box komt u daarmee in contact.
  • WMS processen zijn niet altijd even gemakkelijk te analyseren en de mogelijkheden om WMS software te configureren zijn bijna grenzeloos. Softwareprojecten zijn daardoor lastige ICT projecten, waarbij u de nodige hulp kunt gebruiken. Wacht niet met het inschakelen van WMS deskundigen totdat serieuze problemen ontstaan.
  • Bouw ook zelf kennis op over de selectie en implementatie van WMS software. Vertrouw niet blind op de adviezen van externe consultants. Maak alleen keuzes die u ook zelf begrijpt.
  • Roep de hulp in van een externe (software)specialist die uw type bedrijfsprocessen kent en ervaring heeft in uw branche en met vergelijkbare projecten.
  • Kijk bij WMS selectie niet alleen naar de grote namen en belangrijke spelers op de markt voor WMS software. WMS oplossingen die u niet kende, hebben soms heel speciale eigenschappen en voordelen.
  • Maak met alle betrokkenen bij uw WMS project altijd duidelijke afspraken en zorg dat die worden vastgelegd.
  • Zorg bij de WMS selectie voor een goede business case aan de hand waarvan u de kwaliteit van een WMS kunt vaststellen. Stuur deze business case bij in het geval van veranderde omstandigheden.
  • Zolang een softwareleverancier u nog niets heeft verkocht, kan volgens hem ieder probleem altijd moeiteloos worden opgelost. Juist in de selectiefase is het belangrijk dat u doorvraagt naar garanties en referenties. Wat u niet wilt, is dat de beperkingen van een WMS pas aan het licht komen als de handtekeningen zijn gezet en u al in de implementatiefase bent beland.
  • Kijk bij het kiezen van een WMS niet alleen naar de specificaties van de WMS software zelf, maar ook naar de leverancier. Tijdens de implementatiefase moet u juist met hem intensief samenwerken. Is er geen ‘klik’, dan verloopt een implementatie stroef.
  • Waak ervoor dat de kosten van het WMS project beheersbaar blijven en dat de planning niet ontspoort. Tijdens de selectie is het belangrijk goed na te gaan welke leverancier betrouwbaar is en de meeste zekerheid biedt.

Vergemakkelijk en optimaliseer uw WMS selectie met hulp van de gratis WMS box.

WMS software selectie
Welk WMS heeft u nodig?
Lees de adviezen van WMS specialisten