Wat is warehouse management - WMSsystemen.nl

Wat is warehouse management

Een goede Nederlandse vertaling voor warehouse management is magazijnbeheer. Het gaat hierbij om het beheer (management) van een magazijn (warehouse), een opslagplek van goederen of een distributiecentrum. Warehouse management is het totaal van alle bedrijfsprocessen die betrekking hebben op goederen en producten die in een magazijn worden opgeslagen en die zowel binnen als buiten zo’n opslagplek plaatsvinden. Denk aan de administratie van spullen bij levering (aankomst) of de aansturing van alles wat moet gebeuren als goederen worden afgeleverd. Goederen moeten bijvoorbeeld worden uitgepakt en een plek krijgen in het magazijn. Ook moet de distributie van goederen worden gecoördineerd: bij welke klant moet een product wanneer worden geleverd?

Lees alles over WMS software

Warehouse management systeem

Om warehouse management eenvoudiger te maken, gebruiken veel bedrijven een speciaal computersysteem: een warehouse management systeem (WMS). Dit WMS systeem wordt gebruikt voor de drie-eenheid ‘inslag’, ‘opslag’ en ‘uitslag’.

Inslag
Goederen die in een bedrijf binnenkomen, moeten een plek krijgen in het magazijn. De ‘inslag’ betekent dat het warehouse management systeem aangeeft waar in het magazijn plaats is en wat de beste plek is. Spullen die veel worden verkocht en daarom relatief vaak uit het magazijn moeten worden opgehaald, kunnen bijvoorbeeld het beste voor in het magazijn worden opgeslagen zodat ze snel kunnen worden opgepikt.

Opslag
De ‘opslag’ functie van een WMS betekent dat het systeem bijhoudt waar goederen zijn opgeslagen en of ze eventueel zijn verplaatst. Een mogelijkheid is ook dat het WMS spullen indien nodig blokkeert, bijvoorbeeld omdat ze niet naar klanten mogen worden verstuurd omdat de houdbaarheidstermijn is verstreken.

Uitslag
‘Uitslag’ betekent dat het WMS in het geval van een verkooporder aangeeft waar het gevraagde product zich bevindt, zodat het voor uitlevering kan worden opgehaald.

Warehouse management
Wat is WMS software?
Ontdek de mogelijkheden

In welke omgeving is een WMS nuttig?

De implementatie van een warehouse management systeem is mogelijk in praktisch iedere bedrijfsomgeving. Het kan gaan om een productiebedrijf, transportbedrijf, winkelketen of bijvoorbeeld groothandel. Ondernemingen die tot WMS implementatie overgaan, zijn meestal bedrijven die met een traditionele (niet geautomatiseerde) administratie onvoldoende overzicht menen te hebben.

Hoe kan een WMS bedrijfsprocessen verbeteren?

Er zijn verschillende warehouse management systemen op de markt beschikbaar. Allemaal zijn ze uitgerust met intelligente features die de opslag van goederen efficiënter maken. Fouten komen daardoor minder vaak voor. Vaak ook kan een voorraad kleiner zijn, doordat het beheer van zo’n voorraad slimmer wordt aangepakt. Bijvoorbeeld: een WMS geeft een heftruckchauffeur alleen de opdracht een pallet weg te zetten, als op de terugweg een pallet juist uit het magazijn moet worden opgehaald.Een heftruckchauffeur rijdt daardoor nooit met een lege wagen. En als een warehouse management systeem barcodes gebruikt, bestaat de mogelijkheid om bij inslag- en uitslagprocessen controlestappen in te bouwen.

Een WMS voorkomt zo dat spullen op een verkeerde plek terecht komen, of dat niet de juiste spullen worden opgehaald. Weer een andere mogelijkheid van een WMS is het gebruik van ‘bestelniveaus’. Komt de hoeveelheid van een bepaald soort goederen onder een kritieke ondergrens, dan waarschuwt het WMS dat een nieuwe bestelling nodig is.