Wat is warehouse management - WMSsystemen.nl

Wat is warehouse management

  • Wat is warehouse management?
  • Wat zijn WMS systemen?
  • Vind alle informatie via de WMS kennisbank en de gratis WMS box

 

Warehouse management of magazijnbeheer is het totaal van alle processen die gericht zijn op het beheer van warehouses (magazijnen), distributiecentra of andere plaatsen waar goederen tijdelijk of voor langere duur worden opgeslagen. Door het steeds groter worden van magazijnen, de telkens hogere eisen die worden gesteld aan korte en betrouwbare levertijden en de steeds hogere eisen aan het efficiënt en effectief beheer van magazijnen, is het belang van goed magazijnbeheer de afgelopen jaren enorm toegenomen. Voor het automatiseren van de processen worden warehouse management systemen (WMS) toegepast.

Welk WMS past bij uw warehouse?

Wat is warehouse management?

Warehouse management richt zich op goederenstromen en heeft tot doel deze te optimaliseren. WMS software speelt hierbij een belangrijke rol, maar ook andere ICT oplossingen zoals barcodescanners, robots, ERP software en data analyse tools. De combinatie van al deze componenten maakt het optimaliseren van drie belangrijke magazijnfuncties mogelijk: inslag, opslag en uitslag.

    Inslag – Goederen die in een bedrijf binnenkomen, moeten een plek krijgen in het magazijn. De ‘inslag’ betekent dat het WMS systeem aangeeft waar in het magazijn plaats is en wat de beste plek is. Goederen die veel worden verkocht en daarom relatief vaak uit het magazijn moeten worden opgehaald, kunnen bijvoorbeeld het beste voor in het magazijn worden opgeslagen, zodat deze snel kunnen worden gepakt.

    Opslag – De opslagfunctie van een WMS betekent dat het systeem bijhoudt waar goederen zijn opgeslagen en of ze eventueel zijn verplaatst. Een mogelijkheid is ook dat het WMS spullen indien nodig blokkeert, bijvoorbeeld omdat ze niet naar klanten mogen worden verstuurd, omdat de houdbaarheidstermijn is verstreken.

    Uitslag – Uitslag betekent dat het WMS in het geval van een verkooporder aangeeft waar het gevraagde product zich bevindt, zodat het voor uitlevering kan worden opgehaald.

In welke omgeving is warehouse management nuttig?

De implementatie van een WMS is mogelijk in praktisch iedere bedrijfsomgeving. Het kan gaan om een productiebedrijf, transportbedrijf, winkelketen of bijvoorbeeld groothandel. Bedrijven die tot de implementatie van een oplossing voor warehouse management overgaan, zijn bedrijven die met de administratie van voorraden op andere manieren geen betrouwbaar overzicht meer op hun goederenstromen hebben.

Lees verder over

Warehouse management systemen
WMS in de cloud
Smart warehousing

Warehouse management
Wat is WMS software?
Ontdek de mogelijkheden