Smart warehousing | Toepassing – WMSsystemen.nl

Smart warehousing

  • Wat is smart warehousing?
  • Welke systemen en technieken zijn daarvoor nodig?
  • Vind alle informatie via de WMS kennisbank en de gratis WMS box

 
Smart warehousing is de verzamelnaam voor nieuwe, ‘slimme’ technieken om magazijnbeheer sneller, efficiënter, flexibeler en goedkoper te maken. Door de enorme groei van e-commerce en de steeds hogere verwachtingen van klanten over levertijden is de logistieke sector sterk in beweging. De behoefte aan innovatie en een snelle transitie naar smart warehouses worden daarnaast nog versterkt door stijgende personeelskosten, nieuwe overheidseisen (milieu) en verstoringen (pandemie). Oudere WMS systemen voldoen vaak niet meer. Steeds meer bedrijven en distributiecentra richten zich op de volgende stap: smart warehousing.

Welk WMS past bij uw warehouse?

Wat is smart warehousing?

Klassiek magazijnbeheer is het ontvangen en identificeren van goederen, deze bewaren en daarna weer afgeven. Die afgebakende plek binnen de logistiek is tegenwoordig ruimer geworden. Dat geldt vooral in e-commerce, waarbij fulfilment centers de gehele orderverwerking voor hun rekening nemen. Het aantal functies van warehousing is dus toegenomen en de schaal is enorm vergroot. Het beheren van een groot warehouse of distributiecentrum alleen op basis van menselijke invoer is echter zeer foutgevoelig. Daarom is geleidelijk het concept smart warehousing ontwikkeld.

Slimme systemen en technieken

Bij smart warehousing worden die functies, de interne logistiek van het magazijn, in toenemende mate uitgevoerd met slimme systemen en technieken. Het verplaatsen en bewerken van wat er in het magazijn wordt opgeslagen, valt onder material handling. Er zijn hiervoor veel verschillende systemen en technieken beschikbaar. Op dit moment worden die ingezet voor het ondersteunen van magazijnmedewerkers. In de toekomst zullen geautomatiseerde systemen volledig zelfstandig werken. Een belangrijke rol is er voor data. Op basis van logistieke data kunnen de magazijnprocessen steeds verder worden geoptimaliseerd.

 
 
smart warehousing
 
 

Magazijnrobots

Een systeem dat tot de verbeelding spreekt, is de robot. Robots worden binnen de logistiek al lang ingezet voor eenvoudig, repetitief werk, zoals het stapelen van pallets. Activiteiten zoals orderpicking zijn voor robots zeer complex. De eerste mobiele robots voor dat doel zijn daarom pas onlangs op de markt gekomen. Deze worden steeds autonomer en kunnen ook steeds beter samenwerken met andere robots of met mensen. Voor deze markt wordt een grote groei verwacht: ABI Research spreekt van 4 miljoen robots in 2025 en van 40% jaarlijkse groei van het aantal magazijnen waar robots worden ingezet, tot 2030.

Meer dan robots

Smart warehousing omvat ook meer conventionele material handling systemen, die samen een groot deel van de activiteiten kunnen automatiseren. Dat zijn bijvoorbeeld inpakmachines, shuttlesystemen of pocketsorters. Een ander voorbeeld, waarbij software en hardware worden gecombineerd, is het begeleiden van medewerkers door het magazijn met een augmented reality bril, waarop de locatie van artikelen wordt geprojecteerd. De belofte van smart warehousing ligt in het verlengde daarvan: het aan elkaar koppelen van apparaten (en mensen) via software. De term daarvoor is het internet of things (IoT).

Eisen aan het WMS

Software, nu meestal met een AI component zoals machine learning, speelt op de achtergrond een belangrijke rol. Omdat technieken op uiteenlopende gebieden sterk in opkomst zijn, worden ook hoge eisen gesteld aan de flexibiliteit, koppelbaarheid en modulariteit van het warehouse management systeem. Anders zal deze snel verouderen. Om dat te voorkomen is het belangrijk om op tijd in gesprek te gaan met WMS specialisten. Zij overzien alle kansen en mogelijkheden voor het realiseren van smart warehousing en de rol van alle software en systemen daarin. Via de WMS box komt u met hen in contact.

 
 
smart warehousing voordelen
 
 

Smart warehousing implementeren

Dankzij deze nieuwe technologie, software en hardware, kunnen distributiecentra en andere magazijnen steeds slimmer en autonomer worden. Dat versnelt het logistieke proces en maakt dat flexibeler, terwijl het aantal fouten afneemt. Dat heeft weer een dempend effect op de kosten. De onderstaande aspecten spelen daarnaast ook een rol bij de implementatie van smart warehousing.

  • Smart warehousing is niet één implementatie, maar een proces dat stap voor stap met de techniek meegroeit. Daarom is een schaalbaar, koppelbaar, cloud based WMS meestal het uitgangspunt. Een modern WMS beheert de levenscyclus van de artikelen in het magazijn en kan worden gekoppeld aan vele andere toepassingen.
  • Het is een goed uitgangspunt om eerst zwakke plekken te identificeren en daarbij de juiste technologie te identificeren. Er kan bijvoorbeeld winst gehaald worden in het correct plaatsen van artikelen (gewoonlijk stock keeping units, sku’s, genoemd), het foutloos en snel uithalen van artikelen (order picking) of het snel identificeren van artikelen in het magazijn. Afhankelijk van de doorloopcyclus van artikelen, wat er wordt opgeslagen en in welke formaten, kunnen vervolgens de beste technologische oplossingen worden gekozen.
  • Uit onderzoek blijkt dat de meeste bedrijven en distributiecentra zoeken naar nieuwe warehouse management oplossingen, omdat ze hun magazijn zeer complex zien worden. Dat geldt met name voor magazijnen die e-commerceklanten bedienen, waar de orders vaak klein zijn maar wel divers. Anderen hebben behoefte aan hogere doorloopsnelheden of lagere foutpercentages. Hieruit blijkt duidelijk dat één oplossing onvoldoende is en dat een WMS pas het begin is. Bovendien zijn standaard WMS systemen vaak niet in staat om autonoom gegevens te genereren aan de hand waarvan leercurves kunnen worden ingezet. Daarom zal het WMS moeten worden gekoppeld aan andere software en hardware (robots, RFID-technologie) om de gewenste verbeteringen te realiseren.

Ook smart worden? Via de WMS kennisbank vindt u alle informatie, hulp en adviezen.